Dorobek


CURRICULUM VITAE
DOMINIQUE PORĘBSKA-QUASNIK

CURRICULUM VITAE

Dominique, Ernestine QUASNIK, żona Mariana Porębskiego,  urodzona  w  dn. 3 września 1951 w  Paryżu. Obywatelstwo francuskie  (i polskie).

Zakwalifikowana  jako profesor  w sesji  Nauk Historycznych  przez CNU (Narodowa Rada Uniwersytecka przy francuskiego MEN ) od 2009 roku.

Wykształcenie  i  Dyplomy

Liceum Janson de Sailly w Paryżu (kierunek Humanistyki)

1969  Matura z  filozofii, łaciny  i greki (Paryż)

1970   Studia Języka i Kultury Angielskich (Uniwersytet  Nanterre)

           Studia Filozofii ( Uniwersytet Paris IV-Sorbonne)

1971-1991

                    Muzykologia (Paris IV-Sorbonne)

1975    D.E.U.G.   i   Licencjat Edukacji Muzycznej

1976    Magisterium na kierunku Edukacji Muzycznej:  "Marian Porębski,  tenor  wagnerowski. Jego kariera i  działalność naukowa "

1977    DEA (Dyplom Studiów Wyższych) " Dziedzictwo Teatralne XIX  i  XX wieku"

1978    Doktorat 3-go stopnia : "Głos w orkiestrze Wagnera, Verdiego, Pucciniego i Richard Strauss" ( jednogłośna ocena bardzo dobra)

1991     Doctorat d'Etat = Habilitacja do kierowania pracami naukowymi w dziedzinie Nauk Humanistycznych  z  specjalnością: Muzykologia. Rozprawa habilitacyjna  pt.  " Styl wokalny oper  polskich  XVIII  i  XIX wieku" (Uniwersytet Lille III. Ocena bardzo zaszczytna).

1989   Dyplom Języka i  Cywilizacji  Polskiej  z  INALCO (Narodowy  Instytut  Języków i Cywilizacji Wschodnich) , w Paryżu.

 

  1967-2008

Studia:  techniki  wokalnej ,  światowego repertuaru lirycznego  i  pedagogiki śpiewu,  u  profesora  Mariana  Porębskiego.

 

Przebieg kariery

 

1976-1994    Nauczycielka w Gimnazjach  i  Liceach (matura z Muzyki) oraz w Akademiach Muzycznych.

1993

 Kwalifikacja  jako " Maître de Conférences" (odpowiednik prof. nadzwyczajnego z habilitacją)  w sesjach   22  i  18 =  Historia i Sztuka (CNU w Paryżu).

2009

Kwalifikacja jako "Professeur" (odpowiednik prof. zwyczajnego) w sesji 22= Nauki Historyczne (CNU w Paryżu).

1994-2013

1994-1995    Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (adiunkt)

1995-2001    Prof. nadzwyczajny dr hab.  Uniwersytet Szczeciński

2001-2013     Prof. nadzwyczajny dr hab.  Uniwersytet  Jana Kochanowskiego   

 

 

 Podsumowanie:  37  lat  doświadczenia dydaktycznego, w tym 19 lat na Wyższych  Polskich Uczelniach.

 

 

Przedmioty nauczane (w języku polskim i francuskim):

 

 Seminaria licencjackie, magisterskie i doktorskie (naukowe)

 Wykłady Monograficzne

 Literatura Muzyczna z  analizą

 Historia Muzyki

 Emisja Wokalna (technika i teoria) indywidualna i zbiorowa.

 Język i kultura francuska (Uniwersytet Szczeciński)

  Stworzenie  Katedry Edukacji Muzycznej i Filologii Romańskiej  na     Uniwersytecie Szczecińskim (1995-2001).

 Jury  konkursów Języka Francuskiego (US)

 Jury prac doktorskich (US)

 Promotor prac doktorskich:

" Działalność Polskich Teatrów Operowych w latach 1930-1980". Zanik głosów dramatycznych" Izabely Ratusińskiej (do obrony)

 

 

Dorobek Naukowy

 

17   książek naukowych  w języku francuskim i  polskim,  w tym  6 (7)  zbiorów  pt. "Wykłady, Referaty, Artykuły"

 

Książki

    ( w  języku francuskim)

 

QUASNIK ( Dominique), Styl Wokalny  oper  Polskich  w XVIII  i  XIX wieku, rozprawa habilitacyjna  (1991), druk. EV MP, Włodzisław Śląsk, 1991. Wydanie przez uniwersytet  Lille III w 2012 roku;  660 s.

QUASNIK ( Dominique),  Manru  czyli  ludzki  Demon, druk. Joubert,  Paryż, 1991.

QUASNIK ( Dominique) , Halka i Pomsta Jontkowa,  druk. EV MP, Włodzisław Śląsk, 1992.         

QUASNIK  (Dominique) , Dola,  opera Bolesława Wallek-Walewskiego, ECN, Paryż, 1993.

 

     (w  języku polskim)

 

Tryptyk pt.  Obecność Polskiego Teatru w Paryżu w latach 1830-1918:

Kwaśnik (Quasnik) Dominika  Polska twórczość dramatyczna  w Paryżu w latach 1870-1918  , Walkowska, Szczecin, 1999.

Kwaśnik ( Dominika) Polska twórczość dramatyczna  w Paryżu w latach 1830-1870, Walkowska, Szczecin, 2001.

Kwaśnik  (Dominika) " O Polską symbolikę " WAX, Kielce, 2002.

Porębska-Kwaśnik ( Dominika) " Polski dramat historyczny: Konrad Wallenrod, Krzyżacy, Pan Wołodyjowski [1884-1925]"  Tekst-Graf, Kraków, 2004.

Porębska-Kwaśnik ( Dominika)  "Manru  czyli  Symbolika nut (studia nad operą Ignacego Jana Paderewskiego ), Kucharski, Toruń, 2007.

Porębska-Quasnik (Dominique) "Marian Porębski, tenor dramatyczny światowej sławy. Życie i Twórczość [1910-2008]".

                                                         (W toku wydania)

 

6   Zbiorów  "Wykładów, Referatów  i  Artykułów  Naukowych":

Kwaśnik (Quasnik) Dominika  "Sympozja,  Artykuły, Wykłady  (1997-2001) Tom I , Legalny Depozyt w BN  w Warszawie .   Sygn. III 1 785 544  i  1. 396 087 2001.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Wykłady, Referaty, Artykuły [2001-2003]"  T. II, Tekst-Graf, Kraków, 2003.

Porębska-Kwaśnik (Dominika),  "Artykuły i . Wykłady [2004-2005] Działalność na Rzecz Kultury Polskiej" T. III,  Tekst-Graf, Kraków, 2005.

Porębska-Kwaśnik (Dominika), " O Muzyce Polskiej", T. IV, Kucharski, Toruń, 2006.

 Porębska-Kwaśnik (Dominika) " Polska Muzyka  Dramatyczna  w Europie",    T. V, Kucharski, Toruń, 2006.

Porębska-Quasnik  (Dominique ), " Wykładów,  Referatów i  Artykułów", T.VI (w języku francuskim), Kucharski, Toruń, 2011.

 Porębska-Quasnik (Dominique) "Od tonalność do atonalności przez działanie Lejtmotywów i motywów tematycznych  w muzyce lirycznej i dramatycznej XIX i  XX  wieku  [1850-1926]".   T. VII   "Artykuły".                 

                                                          (w opracowaniu)

 

 

Artykuły wydane

Quasnik (Dominique), " Moniuszko et La Musique Polonaise", dans L'Education Musicale. Paris, 1992.

Quasnik (Dominique), "Lecture et interprétation de l'opéra polonais", dans Marsyas, Paris, 1992.

Quasnik (Dominique), "Le Théâtre Lyrique Français de Carmen à Pelléas et Mélisande", dans l'Education Musicale, Paris, 1993.

Kwaśnik ( Dominika) " Tajemniczy język lejtmotywów, Studia nad Operą Manru Ignacego Jana Paderewskiego ,  Edukacja Humanistyczna, Zielona Góra, 1998 nr 3; 19 s.

Kwaśnik  (Dominika) " Głos: Teoria i  technika Kształcenia głosu" w  Wybranych Elementach  Terapii w procesie Edukacji artystycznej, Uniwersytet Zielonej Góry, 2002.

Porębska-Kwaśnik ( Dominika) " Polscy Muzycy w Paryżu  w XX wieku" VII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, CAN, Warszawa, 2004.

Porębska-Kwaśnik ( Dominika) " Technika wokalna XXI Wieku: wykorzystanie tradycyjnej wiedzy w służbie nowych pojęć i potrzeb", Muzyka w Szkole XXI Wieku, Akademia Muzyczna Karola Szymanowskiego , Katowice, 2005.

Porębska-Kwaśnik ( Dominika) " Wschodnio-polska twórczość dramatyczna: Źmija  Stanisława Pilińskiego i  Pan Wołodyjowski Henryka Skirmuntta", Muzyka i Pedagogika Muzyczna między kulturami " Oksydent"  i  Orient, Pedagogiczna Akademia Pomorska, Słupsk, 2005

Porębska-Kwaśnik ( Dominika) " Symbole  i przekazy pokoju w  Polskiej muzyce dramatycznej pierwszej połowie XX Wieku [1901-1925]", Pokój  jako przedmiot międzykulturowej Edukacji artystycznej, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk ,2007.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) , "O źródłach Polskiej myśli muzycznej. Przykład muzyki praktycznej- żywej muzykologii" , w  Wybranych Aspektach Doskonalenia Warsztatu Zawodowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2007.

 

Porębska-Kwaśnik ( Dominika) " Amatorstwo lub profesjonalizm? Zadania Wyższych Uczelni i perspektywy przyszłości", Studia Artystyczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2008.                                                      

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Źródła, Tradycja i przyszłość Polskiego języka muzycznego w kroju dziedzictwa wokalnego od zarania  do dziś ", V  Światowy Kongres Polonistyki, Uniwersytet Opolski.

                                                                              W toku publikacji...

 

Porębska-Kwaśnik (Dominika) " Polska symbolika Muzyczna XX-ego wieku. Źródła, formy, przekazy. Znaczenie w Kulturze europejskiej. Analiza porównawcza utworów Karola Szymanowskiego i  Henri  Duparc'a ", Uniwersytet w Siedlcach.

                                                     W toku publikacji (czerwiec 2013 r.)

 

Porębska-Kwaśnik (Dominika), " Originality of the Polish Vocal Music: sources and messages", International Journal of  Arts and Sciences (IJAS), "Thought",  maj  2013.

 

 39   Konferencji naukowych , Wykładów, Seminariów.

 

 Wykład z śpiewem, na Wydziale Muzykologicznym, Sorbona, 1984:

"Polska  Muzyka od źródeł  ludowych i religijnych do  Opery Narodowej"

 

Europejska konferencja "Teatr okrutności, teatr nadziei" CNRS i  Instytut Teatru  w Budapeszcie,  Budapeszt, 1993:

"Trzy rękopisy autograficzne  polskich oper XX wieku."

 

Wykład na Wydziale Muzykologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 1993:

"Polska Opera w latach 1778-1926"

 

Interdyscyplinarna Konferencja "Słownictwo głosu. Wyrazy  nieprzetłumaczalne",  OMF,  Paris IV -Sorbonne  i   CNRS,  Sorbona (muzykologia), 1997:

"Technika wokalna we Francji i w Polsce: od emisji do modulacji" .

 

Francusko-Polskie Sympozjum "Mickiewicz  przez  samego siebie" , SFEP (Francuskie Towarzystwo Polskich Badań Naukowych), PAN  w Paryżu, 1998:

    "Symbolika słów zawarta  w języku muzycznym na przykładzie  "Stepy Akermańskie" Adama Mickiewicza."

Francusko-Polskie Sympozjum "Słowacki przez samego siebie" SFEP, Biblioteka Polska, Paryż, 1999:

 "Realizacja muzyczna " Żmija"  Juliusza Słowackiego  na podstawie rękopisu autograficznego"

Kongres Kultury Polskiej w 2000 roku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, 2000:

"Charakterystyki narodowe i wartości uniwersalne Polskiej Muzyki Wokalnej w Kraju i na Emigracji  [1830-1918]".

 

 Naukowy Kongres Pomorza Zachodniego na progu XXI wieku, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe i Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2000:

"Możliwości  rozwoju  Uniwersytetu  Szczecińskiego w zakresie kultury muzycznej".

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Sztuka a Terapia", Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze, 2001

 "Głos i  Słuch : teoria i technika kształcenia  i rehabilitacji głosu."

 

I  Ogólno-Polska Konferencja Naukowa, "Sztuka a Terapia", Uniwersytet Zielonogórski, 2002:

 "Zaburzenia aparatu głosotwórczego i  jego terapia".

II Ogólno-Polska  Konferencja Naukowa. "Sztuka  a Terapia", 2003

  "Morfologia aparatu gloso-twórczego: patologia  i   terapia".               

 

Ogólno-Polska Konferencja Estetyki,  "Filozofia Muzyki"  Uniwersytet Jagielloński,  Kraków, 2002:

  "Wybrane przykłady  polskiej  Symboliki muzycznej".

 

III Forum  Lubelskie,  "Sztuka  i  Edukacja", Uniwersytet  Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002:

"Stan badań nad techniką wokalną w Polsce i na świecie."

 

IV Forum  Lubelskie, "Sztuka i Edukacja". UMCS, Lublin, 2003:

   "Perspektywy badań naukowych w dziedzinie kształcenia głosu".

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Muzyka i  Edukacja Muzyczna między kulturami Wschodu i Zachodu", Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, 2003 :

"Wschodnio- Polska twórczość muzyczna: "Żmija"  Stanisława Pilińskiego i Pan Wołodyjowski   Henryka  Skirmuntta."

 

VII Sympozjum Biografistyki  Polskiej,  Instytut Badań Biografistyki w Vaudricourt (Francja), 2004:

 " Polscy Muzycy  w Paryżu w  XX wieku ".

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa,  "Pokój jako przedmiot wielokulturowej edukacji artystycznej", Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, 2005:

  "Symbole i przekazy pokoju w  polskiej  muzyce dramatycznej  pierwszej połowy XX wieku (1901 -1 926)."

 

II  Ogólno-Polska  Konferencja Edukacji Artystycznej -Eduart, "Metafora-Sztuka-Twórczość", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2005:

 "Obrazy metaforyczne,  symbole i  hasła  w polskiej muzyce dramatycznej  XIX wieku".

 

 Międzynarodowa Konferencja "Lwów, miasto i jego kultury," Uniwersytet  I. F. we Lwowie, Lwów, 2006:

"Wschodnio- Polska twórczość liryczna  we Lwowie  w  XIX i XX  wieku".

 

Międzynarodowa Konferencja, "Kultura  i edukacja muzyczna wobec wyzwań współczesnego świata", Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2006:

"Amatorstwo  a  profesjonalizm. Zadania Wyższych  Uczelni i perspektywy przyszłości".

 

  Assises de la Langue et de la Culture Polonaises (Zebranie Publiczne  Języka  i  Kultury Polskiej),  SFEP (Société Française d'Etudes Polonaises)= Francuskie Towarzystwo Polskich Badań Naukowych,  PAN  (Polska Akademia Nauk)  i  Ambasada  Polska, Paryż, 2006:

 "Specyfika polskiego języka muzycznego XIX i wieku XX. Hermetyzm i symbolika."

 

Wykład  ze śpiewem : opera Manru I. J.  Paderewskiego,  Muzeum Ignacego Jana Paderewskiego w Morges (Szwajcaria), 2007.

 

Konferencja Naukowa: "Europejska Tradycja Estetyki  wobec liberalizmu współczesnego świata",  Łódzki  Uniwersytet, Katedra Edukacji Artystycznej,  Łódź, 2008:

"Zasady moralne i filozoficzne edukacji muzycznej skierowanej do całego  świata : szukanie prawdy bez barier i  nacisków  zewnętrznych lub wewnętrznych."

GERHICO,  Equipes, Modèles et Transferts Artistiques  (Historia Współczesnej Sztuki  oraz  Muzykologii) , Uniwersytet w Poitiers, "Mistrzowie i uczniowie", 2008:

    "Przejście od Mistrza do naśladowcy:  dziedzictwo spirytualne "

 

Konferencja Naukowa , na  Uniwersytecie w Brukseli  (ULB)  "Teatr po roku 1989 w Europie Środkowej ", CNRS / Czeskie Centrum Badań Naukowych, 2009:

"Polski teatr liryczny i  jego przekaz w  Europie : tradycja i uniwersalizm."

 

 Wykład z śpiewem, Uniwersytet w Poitiers, na Wydziale Muzykologii, 17 XII 2009:

"Gra i  znaczenie Lejtmotywów  na  końcu  Tetralogii  Ryszarda Wagnera  (Götterdämmerung= Zmierzch Bogów)."

 

Konferencja Naukowa, Uralski Uniwersytet / Instytut Nauk Humanistycznych "Philosophy, discourse of creativity and modern creatrice practice" Ekaterimburg (Rosja), 2010:

  "Odczytanie i interpretacja Polskiej Muzyki Wokalnej: przekazy ukryte w twórczym oryginalnym języku".

 

 Uniwersytet Nancy, Katedra Filologii Słowiańskiej, "Historiografia  XIX  i   XX wieku", 2010:

   "Symbole i  przekazy historyczne  w Polskiej kultury muzycznej XIX i XX wieku. Historia w muzyce dramatycznej"

 

 Międzynarodowe Sympozjum na Uniwersytecie Marseille- Aix en Provence, Wydział  Germańskich  Badań, 2011:

"Niemieckie a polskie uniwersum symboliczne w muzyce wokalnej   XIX i XX wieku. Rozbieżności i zbieżności".

 

69-ty  Wolne Zgromadzenie Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, "Europejskie, Rosyjskie i Eurazjatyckie  Badania  Naukowe,  George Washington  University, 2011:

   "The last Struggle for cultural Identity: sources and interpretation in the XIX and XX centuries".

 

BASEES (British Association for Slavonic and East European Studies), Annual Conference, Cambridge, 31 March-2April 2012:

"Originality of the Polish vocal repertory in the XIX and XX centuries: messages and perspectives of  future".

 

University of Illinois at Springfield. “Art, Literature and Music in Symbolism and Decadence”, 25-28 April:

L’ombre est la lumière : des origines du symbolisme dans la littérature musicale polomaise".(Cień jest światłem: o źródłach Symbolizmu w polskiej literaturze muzycznej).

 

 Uniwersytety  Poitiers  i  Sorbona, "Dziedzictwo Francuskiej Opery" ,  OPFRA (Towarzystwo Opery Francuskiej), BN (Biblioteka Narodowa), CNRS (Centrum Narodowe Badań Naukowych) :

"Wielka Opera  francuska i  jej kariera w Polsce w XX wieku"

 

Uniwersytet Opolski (Polska), Światowy Kongres Polonistyki "Język polski wobec i wyzwania nowoczesności"

 "Źródła, Tradycja i przyszłość Polskiego języka muzycznego w kroju dziedzictwa wokalnego od zarania do dziś ".

Uniwersytet w Siedlcach (Polska), "Symbolika form artystycznych w europejskiej tradycji kulturowej: źródła, funkcja, aktualizacja, redukcja "

"Polska symbolika Muzyczna XX-ego Wieku. Źródła, formy, przekazy. Znaczenie w kulturze europejskiej. Analiza porównawcza utworów Karola Szymanowskiego i Henri Duparc'a".

 

American University of Rome (AUR). Międzynarodowa Konferencja dla dyscyplin akademickich, 29 października do 01 listopada 2012:

 "Originality of the Polish Music: sources and messages".

University of Harvard, International Conference for Academic Disciplines, 30  maja  2013:

" Polish musical symbolic of the XX century" 

 Wystawy książek :

APAJTE (Polskie Stowarzyszenie Autorów, dziennikarzy, pisarzy i tłumaczy), Książka Polonijna:   Vaudricourt (Francja) Instytut Badań Biografistyki Polonijnej  [2005], Wilno [2006], Budapeszt [2007].

 Uniwersytet  Opolski ,  V  Światowy Kongres Polonistyki [2012].

 

 

Działalność na  rzecz Oświaty i  Kultury Polskiej [1984-2013]:

 

 Setki Konferencji Ilustrowanych z śpiewem  na temat polskiego i francuskiego repertuaru  lirycznego:

 Sorbona na Wydziale Muzykologii oraz Slawistyki,   UJ  i  Instytut Francuski w Krakowie, Uniwersytet Nancy II, Uniwersytet Lille, Festiwal Kultury Polskiej w Sankt-Petersburgu;  "Hommage au Maître, Marian Porębski" (Hołd Mistrzowi, Marianowi Porębskiemu), Abbatiale de Saint Jouin de Marnes (Francja) 2010,2011,2012.

 

Znajomości językowe:

 

 język, kultury i muzyki francuskiej

języka, kultury i muzyki Polskiej

 języka angielskiego

języka niemieckiego (repertuar wagnerowski).

 

 

Działalność Artystyczna (kilka przykładów)

 

1977

Koncert operowy z Filharmonią Rybnicką (ROW) pod batutą Antoniego Szafranka z Marianem Porębskim (tenor):

Duety i arie operowe: Otello G. Verdiego, Sigurd  Ernesta Reyera,  Sapho Charles Gounoda, Zygmunt August  T. Jotejki.

1983

Koncert w okazji rocznicy Ryszarda Wagnera na Uniwersytecie Lille III (Faculté Libre), z udziałem muzykologa, Stanisława  Mycińskiego,  Mariana Porębskiego i pianisty Eryki Guiomar.

Wyciągi z opery Die Walküre  Ryszarda Wagnera.

 

 

1984

 

Konferencja Ilustrowana śpiewem na Wydziale Muzykologicznym Uniwersytetu Sorbony  (Paris-IV):

"Polska Muzyka Wokalna od źródeł religijnych oraz ludowych do Opery Narodowej"  z  udziałem  Mariana Porębskiego.

 

1986

Koncert Muzyki Polskiej  (rocznicy Fr. Liszta) w kościele Św. Rocha w Paryżu, z udziałem Dyrektora Wydziału muzykologicznego Sorbony, Serge Gut.

1991

Koncert Muzyki Francuskiej i Polskiej w Auli UJ: "Od Berlioza do Paderewskiego", z udziałem Mariana Porębskiego i pianisty Natalia Bera-Tagrine.

1994

Konferencja ilustrowana śpiewem Opera Polska, Uniwersytet Nancy (Francja).

 

1995

Festiwal Kultury Polskiej w Sankt-Petersburgu, Muzyka Francuska i Polska.

 

2010

Wykład z śpiewem na Wydziale Muzykologicznym Uniwersytetu Poitiers  "Gra i znaczenie Lejtmotywów na końcu Tetralogii Wagnera (Gőtterdämmerung).

 

 

2010.2011.2012

 

Koncert "Hommage Marianowi Porębskiemu" w Abbatiale Saint Jouin de Marnes z udziałem pianisty prof. Marka Mizery.

 

Wydanie płyt

"Musique Spirituelle Polonaise du XVI au XIXème siècle" (Polska Muzyka Religijna XVIII do XIX wieku), w wykonaniu Mariana Porębskiego, tenor dramatyczny i Dominique Quasnik, sopran dramatyczny oraz Zespołu  Wokalnego im. Mariana Porębskiego pod dyrekcją Dominique Quasnik.  Paris, Sofresson, SOF. 660 K, 1990.

"Hommage au Maître, hommage à Marian Porebski", arie operowe, kompozycje i polskie pieśni religijne  w wykonaniu Mariana Porębskiego i  Dominique Porębskiej-Quasnik.  Paris, Carpentier, 2010.

 

Synteza zakresu badawczego, dydaktycznego i  artystycznego:

Polskie, francuskie i wagnerowskie dziedzictwo liryczne XIX i XX wieku. Wykonanie, Analiza, Interpretacja treści semantycznej oraz semiotycznej.

 

                                      Bilcza 6 czerwca 2013

                        prof. dr hab. Dominique Porębska-Quasnik
Dorobek naukowy to m. in. szesnaście książek. Okładki i tytuły większości z nich prezentujemy Państwu na naszej stronie. ROZPRAWA HABILITACIJNA Z MUZYKOLOGII pt. Styl wokalny oper polskich XVIII i XIX-ego wieku.  Obrona 18 .06. 1991, uniwersytet Lille III (Francja). Ocena bardzo zaszczytna.


 Studia nad operą Manru Ig.Jan Paderewski. Joubert, Paryż, 1991. 50-ta rocznica kompozytora.
 Studia nad operą Pomsta Jontkowa (1926 La Vengeance de Jontek) Bolesława Walek-Walewskiego, EVMP, Włodzisław Śląsk, 1992. Studia nad operą Dola ( 1918 La Destinée)Bolesława Walek-Walewskiego. Wersja dwujęzyczna polska i francuska.ECN, Paryż, 1993.
 Tryptyk pt. Obecność Polskiego Dramatu w Paryżu w latach 1830-1918. Tom I (1870-1918). Walkowska, Szczecin, 1999.


 Tom II (1830-1870), Walkowska, Szczecin, 2000. Tom III pt. O Polską Symbolikę, WAX, Kielce, 2001.


SYMPOZJA, ARTYKUŁY, WYKŁADY 1997-2001r. ( w języku francuskim i polskim ), Tom I wykładów. Wykłady, Referaty, Artykuły,Tom II [2001-2003] Tekst--Graf, Kraków, 2003 Artykuły i Wyklady, Tom III [2004-2005]PT. Działalność na rzecz Kultury Polskiej , Tekst-Graf, Kraków, 2005.

O MUZYCE POLSKIEJ, Tom IV wykładów, Oficyna Wydawnicza Kucharski 2006.
 Polska muzyka Dramatyczna, Tom V Wykładów, Kucharski, Toruń, 2005.

 Polski Dramat Historyczny: Konrad Wallenrod, Krzyżacy, Pan Wołodyjowski [1884-1925]. Tekst-Graf, Kraków, 2004. Manru ou la Symbolique des Notes, essai sur l'opéra de Paderewski, Kucharski, Toruń, 2007.
 Cours, Exposés, Articles, Tom VI. Kucharski, Toruń, 2011.
Prezentujemy Państwu również dorobek płytowy, także do nabycia u Dominique Porębskiej-Quasnik


 Prezentujemy Państwu część publikacji, w których można odnaleźć artykuły napisane przez prof. dr hab. DOMINIQUE PORĘBSKĄ-QUASNIK.

      

   Symbole i przekazy pokoju w polskiej muzyce dramatycznej w pierwszej połowie XX wieku ( 1901-1926 ) 

TAJEMNICZY JĘZYK LEJTMOTYWÓW
STUDIA NAD OPERĄ MANRU PADEREWSKIEGO

GŁOS A SŁUCH.
TEORIA I TECHNIKA KSZTAŁCENIA I LECZENIA GŁOSU.

Muzycy polscy w Paryżu XX wieku. 

Technika wokalna XXI wieku: wykorzystanie tradycyjnej wiedzy w służbie nowych pojęć i potrzeb. 

Wschodnia polska twórczość operowa - 
Żmija Stanisława Pilińskiego i Pan Wołodyjowski Henryka Skirmuntta. 
 

Tajemniczy język lejtmotywów.

AMATORSTWO CZY "PROFESJONALIZM" ?
ZADANIA WYŻSZYCH UCZELNI I PERSPEKTYWY PRZYSZŁOŚCI.