Kontakt


Informujemy Państwa o lekcjach udzielanych zainteresowanym przez prof. dr hab. Dominique Porębską-Quasnik w zakresie:- emisja głosu
- naprawa zerwanego i zniszczonego głosu
- nauka światowego repertuaru lirycznego
- przygotowanie do wykonania repertuarów konkursowych itp.Kontakt: dporebska.quasnik@gmail.com
tel. 793 933 458


FUNDACJA EVMPPOLSKA ( Pologne )


tel. (+48) 535 777 302 - FUNDACJA
tel. portable (+48) 535 947 737 - PREZES ZARZĄDU 
( +48 ) 793 933 458 - WICEPREZES ZARZĄDU

fundacja.evmp@gmail.com