Dominique Porębska-Quasnik

  
Dominique Porębska-Quasnik               Dominique Porębska-Quasnik

DOMINIQUE PORĘBSKA-QUASNIK

 

   Dominique, Ernestine QUASNIK, urodziła się 3 września 1951 w Paryżu. Matka, Irène  Bernard, urodzona w Belgii koło Liège; Ojciec Jacob Quasnik urodzony w Leoben koło Wiednia, z pochodzenia polskiego ze strony ojca: Józef Kwaśnik (Quasnik).

   Po maturze studiowała muzykologię na Sorbonie. Obroniła habilitację w 1991 roku na uniwersytecie Lille III pt. „Styl wokalny oper polskich XVIII i XIX wieku” z najwyższą oceną.

   Autorka 17 książek w języku francuskim i polskim, oraz licznych artykułów. Wzięła udział w ponad 35 konferencjach naukowych na świecie m.in. na Sorbonie (1995) na ULB w Brukseli (2009),na Uniwersytecie w Cambridge (2012), na wydziale Muzykologii uniwersytetu w Poitiers (2012)...  Jako dyrygent, solistka i dyrektor Ensemble Vocal  Marian Porębski wystąpiła w ponad 150 konferencjach ilustrowanych śpiewem oraz w wielu koncertach na świecie z Marianem PORĘBSKIM i po jego śmierci: m.in. na Wydziale Muzykologii i Slawistyki Sorbony (1984 i 1992). na uniwersytecie w Nancy (1994) i w Lille (1983), w Domu Naukowców w Sankt-Petersburgu (1995), w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992) ... Dajemy poniżej w Materiałach wszelkie dokumenty i dowody oraz częściowe nagrania.

   Pracuje od 1994 roku jako profesor na uniwersytecie w Polsce i prowadzi wykłady sporadycznie na francuskich uniwersytetach.

   Uczyła się sztuki lirycznej w tym: technika wokalna, nauczanie śpiewu, repertuar światowy i interpretacja u Mariana Porębskiego. Była Jego uczennicą, asystentką  i partnerką od 1967 roku do Jego śmierci (2008).

W Polsce odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Po raz wtóry zaproszona do złotej księgi naukowców. 

   Życiorys Dominiki jest przykładem powołania. Do końca wytrwała w przysiędze naśladowania wiernego przykładu mądrego przyjaciela Mariana Porębskiego.

   Aktualny celem jej życia, jest przekazanie wartości muzycznych oraz moralnych, które odziedziczyła od Mariana Porębskiego. Przypomina jedną z ostatnich rozmów  przed odejściem Męża Mariana, który mówił : „przeze mnie droga wiekuistej męki ! Na to nic nie poradzi. To nasz los. Wtedy poznajesz Twoją wartość”.

   Pamięta też słowa Jego: „przez to, że żyłaś z człowiekiem starszym o ponad czterdzieści lat jesteś cementem między przeszłością a przyszłością.”

   W roku 1976, pisała pracę magisterską na Wydziale Muzykologii Paryskiej Sorbony pt. „Marian Porębski, śpiewak wagnerowski .Kariera i działalność pedagogiczna”. Dzisiaj, po odejściu Mistrza, ta pozycja została źródłem podstawowym. Załączona do magisterium była taśma z nagraniem, na której zarejestrowane są utwory wykonywane przez uczniów i samego Mistrza. W rozprawie doktorskiej Dominiki pt. „Głos w orkiestrze Wagnera, Verdiego, Pucciniego i Ryszarda Straussa” (Sorbona/muzykologia/1978)także zamieszczone zostały nagrania Mistrza m.in. Halka Moniuszki (Aria Jontka: „szumią jodły...”).

   Mimo, że Dominika po tylu latach pracy i koncertach, posiada wyjątkową umiejętność w śpiewie i interpretacji, to jednak nie zrobiła tzw. kariery zawodowej jako śpiewaczka. Przyczyny tego są różne: opór rodziny i środowiska, brak środków na studia, stan sztuki lirycznej w latach siedemdziesiątych kiedy odsunięto systematycznie ze sceny „starych artystów ze starego stylu”. Niby „opera "umarła” i wstała „nowa opera” i „nowa muzyka”. Dzisiaj wiemy iż, to było obłudą i jak Marian przewidywał- każąc Dominice zrobić na Sorbonie najwyższy dyplom w zakresie Muzykologii - będzie kiedyś wielki powrót do Opery i możesz  przyczynić się do tego tylko posiadając wyższe wykształcenie. Jest dzisiaj rzeczywiście powrót do opery i  do autentycznych wielkich głosów i artystów... Marian także uważał iż, profesor-naukowiec nie ma pokazać się na scenie operowej gdzie ogólny poziom wiedzy operowej jest bardzo nikły... Poza tym, Dominika uczyła się od początku do końca techniki Mistrza, która sama wśród śpiewaków i profesorów śpiewu wzbudziła strach i zazdrość. Za mocny głos, za potężny dramatyzm, zbyt oryginalna interpretacja. Jednak publiczność i prasa zawsze uwielbiała Jej śpiew!

   Walka dalej trwa, dlatego puścimy na świat nagrania setek koncertów i konferencji ilustrowanych śpiewem, na świecie (Sorbona, 1984, 1991; Uniwersytet Nancy,1994; Dom Naukowców w Sankt-Petersburg, 1995; Sosnowiec, w domu Kiepury i w Hali Sportowej, 2005; Hommage Marianowi Porębskiemu w Abbatiale Saint Jouin de Marnes (miejcowość gdzie Marian jest pochowany)w roku 2010,2011 i 2012). Vox populi, vox Dei.

   Marian sam stwierdził iż: „gdyby Teatry funkcjonowały tak  jak kiedyś (dyrektor- znawcy opery, na swojej odpowiedzialności finansowej, bez żadnego nacisku zewnętrznego, bez impresaria, bez wymagania dyplomu szkolnego od śpiewaka, lecz wymaganie odpowiedniej wartości-  bez polityki i bez intryg) dyrektorzy by się kłócili abyś u nich tylko śpiewałała!” „masz wszystko: prawdziwy głos dramatyczny, niezawodną technikę, wyższą znajomość muzyki, mądrość i oryginalność interpretacji, znajomość języków, figurę śpiewaczki i przekonującą obecność sceniczną”. Brak Ci jest tylko możności pracowania na co dzień z orkiestrą na scenie i także mądrego człowieka który dał by Ci twoją szansę, jak zrobił dla mnie Dyrektor Wielkiego Teatru w Bordeaux, Mauret-Lafage, w roku 1944.

   Świadomi sytuacji światowej co do rynku, Marian i Dominika walczyli sami w ramach Zespołu Wokalnego im. Mariana Porębskiego, ze swoich własnych środków finansowych! Dzisiaj dalej dostojna wdowa walczy sama,  przekazując wszem i wobec prawdziwe tradycje sztuki lirycznej.

 

   Podsumowując  działalność Dominiki od zarania można śmiało pisać iż: otworzyła nową drogę analizy co do Polskiej Opery XIX i XX-ego wieku (temat rozprawy habilitacyjnej i większości książek, konferencji oraz artykułów); zachowała tradycje Wielkiej Francuskiej Opery przykazane przez Mistrza; śpiewa Wagnera jak kiedyś. I jest to komplement!

   Ogrom wiedzy którą przekazał Marian i włożył w ręce Dominiki, aby z Człowieka rodził się Człowiek, przez Sztukę,  jako szczyt mądrości i dobroci ludzkiej. Pisała ona na pomniku grobowym  z Polskim orłem w koronie -symbol prastarej Polskiej szlachty skąd pochodził Marian- Marianowi Porębskiemu, mojemu Mistrzowi wobec Boga z przysięgą być wierną Jego nauki.

      Francuska prasa pisała  po ostatnim Hommage Marianowi: Bardzo wzruszający koncert, gdzie duszę można było dotknąć o wiele wyższą niż wartość artystyczna (un concert très touchant, où l'émotion était palpable bien au-delà de l'intérêt artistique- Courrier de l'Ouest-27 lipca 2012

  Bo Marian nie tylko muzycznie kształcił uczniów lecz starał się im otworzyć duszę...

BILCZA, 14.08.2012

Dominique Porębska Quasnik ( Kwaśnik ) 

 CURRICULUM VITAE

Dominique Porębska-Quasnik, 13 rue du Stade, 79 600 Saint Jouin de Marnes (France)

ul. Bukowa 36/Bilcza 26 026 Morawica (Polska)

tel. +48 793 933 458. dporebska-quasnik@orange.fr

Dominique, Ernestine Quasnik, wife of Marian Porębski, born on September 3, 1951 in Paris. French nationality (and Polish).

Qualified as a University Professor of History ( 22th session) by the CNU (National Higher Council of Universities) in Paris.

Education and Diplomas

Secondary studies: Lycée Janson de Sailly in Paris (Classical Philology)

1969 Bachelor ( Philosophy, Latin and Greek) .

1970 English Language and Culture (University of Nanterre)

Philosophy (University of Paris IV-Sorbonne)

1971-1991: Musicology (Paris IV-Sorbonne):

1975 DEUG and License of Music Education

1976 Master of Music Education, "Marian Porębski, Wagnerian tenor. His career and pedagogical work"

1977 DEA (Diploma of Advanced Studies) " The theatral Heritage of the XX century "

1978 Doctorate : "The Voice in the orchestra of Wagner, Verdi, Puccini and Richard Strauss"

1991 Doctorat d'Etat = Habilitation to supervise research in Musicology: "The vocal Style of the Polish Opera in the eighteenth and nineteenth centuries" (University of Lille III).

1989 Diploma of Polish Language and Civilization from INALCO (National Institute of Oriental Languages and Civilizations), in Paris.

1967-2008

Study of Vocal Technique, its pedagogy and lyrical repertoire with the professor Marian Porębski.

 

Career

1976-1994 teacher in colleges and high schools and in music academies.

199

Qualified as " Master of Conferences" in sessions 22 and 18 = History and Art, by the CNU in Paris).

2009

Qualified as " Professor of University" in session 22 = History (Musicology) by the CNU in Paris.

1994-2013

Professor in Polish universities:

1994-1995 Pedagogical University in Czestochowa (Assistant Professor)

1995-2001 Professor University of Szczecin

2001-2013 Professor University of Kielce

2012-2015  Collaboration with the University of Siedlce.

Summary:

37 years of experience as pedagogue and researcher.

Subjects taught in Polish and French language:

Seminars of master and doctorate (research)

Lectures

Music Literature analysis

Music History

Vocal technique and theory

French Language and Culture

 

Publication

17  scientific and pedagogical books in French and Polish language

(In French)

QUASNIK (Dominique), The Vocal Style of the Polish opera in the eighteenth and nineteenth centuries, EV MP, Włodzisław Silesia, 1991.

QUASNIK (Dominique), "Manru" or the human demon , Joubert, Paris, 1991.

QUASNIK (Dominique), Halka and The Revenge of Jontek , EV MP, Włodzisław Silesia, 1992.

QUASNIK (Dominique), Dola, opera by Bolesław Wallek-Walewski, ECN, Paris, 1993.

(In Polish)

Tryptic: "The presence of the Polish Theater in Paris between 1830 and 1918":

Kwaśnik (Quasnik) Dominika, Polish Theater in Paris between 1870 and 1918, Walkowska, Szczecin, 1999.

Kwaśnik (Dominica), Polish Theater in Paris between 1830 and 1870, Walkowska, Szczecin, 2001.

Kwaśnik (Dominika) "The Polish symbolic" WAX, Kielce, 2002.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Polish historical drama: Konrad Wallenrod, The Teutonic Knights, Sir Wołodyjowski [1884-1925]" Text-Graf, Krakow, 2004.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Manru or the Symbolic of the musical notes ( study of the opera "Manru" by Ignacy Jan Paderewski), Kucharski, Toruń, 2007.  

 

Porębska-Quasnik (Dominique) "Marian Porębski, dramatic tenor of world reputation . Life and Work [1910-2008] ",Kucharski, Torun, 2013.

7 Tomes of "Lectures, Research Papers and Articles":

Kwaśnik (Quasnik) Dominic "Symposia, Articles, Lectures (1997-2001) Volume I, Legal Deposit at the National Library in Warsaw. Ref. III 1 785 544 and 1 396 087 2001.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Lectures, Conferences, Articles [2001-2003]" T. II, Text-Graf, Krakow, 2003.

Porębska-Kwaśnik (Dominika), " Lectures and Conferences [2004-2005] activties in favor of the Polish culture" T. III, Text-Graf, Krakow, 2005.

Porębska-Kwaśnik (Dominika), "The Polish Music", T. IV, Kucharski, Torun, 2006.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) " Polish dramatic music in Europe," T. V, Kucharski, Torun, 2006.

Porębska-Quasnik (Dominique), "Lectures, Conferences and Articles", T.VI (in French), Kucharski, Torun, 2011.

Porębska-Quasnik (Dominique) " Articles and Lectures [2013-1015]", T VII, academia.edu, San Francisco, 2015; 124 p.

Articles published

Quasnik (Dominique), "Moniuszko and the Polish Music", in L'Education Musicale, Paris, 1992.

Quasnik (Dominique), "Reading and interpretation of the Polish opera ", in Marsyas, Paris, 1992.

Quasnik (Dominique), " French lyric Theater from Carmen to Pelleas and Melisande", in l'Education Musicale, Paris, 1993.

Kwaśnik (Dominka) "The Secret Language of leitmotifs. Studies on the opera "Manru" by Ignacy Jan Paderewski, in Humanist Education, Zielona Góra, 1998 No. 3, 19 pp.  

 

Kwaśnik (Dominika) "Voice: Vocal Theory and Technique " in Selected Elements of Therapy in the Education of Arts, University of Zielona Góra, 2002.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Polish Musicians in Paris into the Twentieth Century" VII International Symposium Biographic Polonia, CAN, Warsaw, 2004.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Vocal technique of the XXIth century: the use of traditional knowledge at the service of new concepts and needs" Music in the School of the XXI Century, Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice, 2005.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) " Musical drama in the east of Poland: "The Viper" by Stanislaus Pilińskiego and Sir Wołodyjowski by Henry Skirmuntt", Music Education between cultures of Occident and Orient, Pomeranian Pedagogical Academy, Slupsk, 2005

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Symbols and messages in musical Polish repertory of the first half of the twentieth century [1901-1925]", Peace as a subject of intercultural artistic education, Pomeranian Pedagogical Academy, Slupsk, 2007.

Porębska-Kwaśnik (Dominika), "The sources of the Polish musical thought. Examples of practical music. Live Musicology", Selected Aspects of music education, University of Lodz, Lódż, 2007.

Porębska-Kwaśnik (Dominika) "Amateurism or professionalism. Objectives of Universities and prospects for the Future", Art - Studies, Jan Kochanowski University, Kielce, 2008.  

Porębska-Kwaśnik (Dominika) " Symbolic of the Polish Music in the twentieth century. Sources, forms and messages. Comparative analysis between Karol Szymanowski and Henry Duparc ", Litteraria Sedlcensia, T XV, 2014.

in english:

Porębska-Kwaśnik (Dominika), "Originality of the Polish Vocal Music: sources and messages", International Journal of Arts and Sciences (IJAS), "Thought", USA , may 2013.  

Porebska-Kwaśnik (Dominika), "Decoding of the Polish music: signs and symbols. A very ancient language", IJAS, Humanities and Social Sciences, June 2014.

Internet-Edition:academi.edu, San Francisco (USA), 2015:

in english:

Porębska-Quasnik (Dominique): "About the visual form of the musical work. Perfect adequacy of the shape to the content. The masterpiece of the German tradition, and its future".

in French:

"Le Grand Opera Français à travers la carrière d'un fort ténor, dramatique et wagnérien, dans les théâtres de province [1944-1957]"

"La construction idéale des oeuvres lyriques dans l'Europe de l'ouest et de l'est de la première moitié du XXe siècle. La forme, le centre, le message".

"Le Grand Opéa en Europe: modèle et postérité, de Parsifal de Richard Wagner à Monna Vanna d'Henri Février [1882-1909]".

In Polish:

"Hasła, kody, symbole Polskości w muzyce lirycznej w kraju i na obczyźnie: insurekcja słów, nut i myśli [rok 1863]".

 

 

"

 

49  Scientific Conferences, Lectures, Seminars. Exhibition of Books

Lecture with singing in live, department of musicology of the Sorbonne, 1984:

"Polish music from folk and religious sources to the national opera"

European Conference "Theatre of cruelty, theater of hope" CNRS and Institute of Theater in Budapest, Budapest, 1993:

"Three autograph manuscripts of Polish operas in the twentieth century."

Lecture at the University of Warsaw, department of Musicology 1993:

"The Polish opera in the years 1778-1926"

Interdisciplinary Conference "Vocabulary of voice. Untranslatable words", OMF, Paris IV-Sorbonne and CNRS, Sorbonne (musicology), 1997:

"Vocal Technique in France and Poland: of ( vocal) emission to modulation".

French-Polish Symposium "Mickiewicz by himself", SFEP (French Association of Polish Scientific Research), Academy of Sciences of Paris, 1998:

"The symbolism of the words contained in music : " The Steppes of Akerman" by Adam Mickiewicz."

French-Polish Symposium "Słowacki by himself" SFEP, the Polish Library in Paris, 1999:

" Viper " by Julius Słowacki from the autograph manuscript"  

 

Congress of Polish Culture in 2000, Pedagogical University of Zielona Góra, 2000

"The national characteristics and universal values of Polish Vocal Music in the Land and in Emigration [1830-1918]."

Scientific Congress of Western Pomerania on the threshold of the twenty-first century, Szczecin Scientific Society and University of Szczecin, Szczecin, 2000

"The growth potential of the Szczecin University in European musical culture."

International scientific conference "Art and Therapy", Pedagogical University of Zielona Góra, 2001

"Voice and hearing: theory and practice of training and rehabilitation of the voice." Scientific Conference of the whole of Poland, " Art and Therapy", University of Zielona Góra, 2002:

"Disorders of Voice and its therapy".

Scientific Conference of the whole of Poland" Art and Therapy", 2003

" Vocal morphology and technique: pathology and therapy".

Conference of Aesthetics of the whole of Poland, "Philosophy and (of) Music", Jagiellonian University, Krakow, 2002:

"Some examples of Polish symbolic in music."

Third Forum of Lublin, "Art and Education", University of Marie Curie-Skłodowska University in Lublin, 2002:

"The state of research on vocal technique in Poland and in the world."

Fourth Forum of Lublin, "Art and Education". UMCS, Lublin, 2003:

"Prospects for research in the field of vocal education"

International Scientific Conference "Music and music education between the cultures of East and West", Pomeranian Pedagogical Academy in Slupsk, 2003:

"East-Polish musical creativity: opera " Viper " by Stanislaw Pilińskiego and Sir Wołodykowski by Henry Skirmuntt."

 

Seventh Symposium of Biographic Polish Research, Biographic Institut in Vaudricourt (France), 2004:

"Polish Musicians in Paris at the Twentieth Century".

International Scientific Conference, "Peace as a matter of multicultural art and education", Pomeranian Pedagogical Academy in Słupsk, 2005:

"Symbols and messages in Polish dramatic music in the first half of the twentieth century (1901 -1926)."

Second Polish Conference of Arts Education-"Eduart", "Metaphor-Art-Work", Nicolaus Copernicus University in Torun, 2005:

"Metaphorical images, symbols and password in dramatic Polish music of the nineteenth century."

International Conference "Leopold, the city and its culture," IF University in Leopold, Lviv, 2006:

" Lyrical drama of the East of Poland at the nineteenth and early twentieth century."

International Conference "Culture and music education facing the challenge of modern world," Jan Kochanowski University in Kielce, 2006:

"Amateurism or professionalism. Tasks of higher education and future prospects."

Public Meeting of Polish Language and Culture, SFEP (French Society for Polish Scientific Research), Polish Academy of Sciences and Embassy of Poland, Paris, 2006:

"The specificity of Polish musical language in the nineteenth and twentieth century. Hermeticism and symbolism."

Lecture with singing in live : "Opera Manru Paderewski" Paderewski Museum in Lausanne (Switzerland), 2007.

Scientific Conference: "European tradition and aesthetic liberalism in the modern world", Lodz University, Department of Art Education, 2008:

"The ethical and philosophical musical education addressed to the whole world: seeking the truth without barriers, and internal or external pressure."

GERHICO, (History of Modern Art and Musicology), University of Poitiers, "Masters and Students", 2008:

"The transition of the Master to the Disciple: spiritual heritage"  

 

Scientific Conference at the University of Brussels (ULB) "Theatre since 1989 in Central Europe", CNRS / Czech Centre for Scientific Research, 2009:

"Polish lyric theater and its transmission in Europe: tradition and universality."

Lecture with singing in live, University of Poitiers, at the Department of Musicology, 17 XII 2009:

"The game and the meaning of the leitmotifs at the end of Tetralogy by Richard Wagner (Götterdä mmerung= Twilight of the Gods)."

Scientific Conference, Ural University Institute for Human Sciences " Philosophy, discourse of creativity and modern creatrice practice "Ekaterimburg (Russia), 2010:

"Reading and interpretation of Polish Vocal Music: creative messages hidden in an original language."

Nancy University, Department of Slavic Studies, "Historiography of the XXth century", 2010:

"Symbols and historical elements in Polish musical culture of the nineteenth and twentieth Century. History in the music drama".

International Symposium at the University of Marseille-Aix-en-Provence, Department of Germanic Studies, 2011:

"German and Polish symbolic universe in the vocal music of the XIX and XX century. Disparities and convergences".

69th Meeting of Polish Institute of Sciences and Arts in America, "European, Russian and Eurasian Research, George Washington University, 2011:

"The Last Struggle for Cultural Identity: sources and interpretation in the nineteenth and twentieth Century."

BASEES (British Association for Slavonic and East European Studies) Annual Conference, Cambridge, 31 March-2April 2012:

"Originality of the Polish vocal repertory in the nineteenth and twentieth Century: messages and perspectives of future".

University of Illinois at Springfield. "Art, Literature and Music in Symbolism and Decadence", 25-28 April 2012

 

"L'ombre est la lumière: des origines du Symbolisme dans la littérature musicale polomaise." (Shadow is light: the sources of Symbolism in Polish musical literature).

Universities of Poitiers and the Sorbonne, "French Heritage of Opera", OPFRA (French Opera Society), BN (National Library), CNRS (National Centre for Scientific Research)

"French Great Opera and its career in Poland in the twentieth Century"

University of Opole (Poland), World Congress of Polish "Polish Language and challenge to modernity"

"Sources, Tradition and Future of the Polish musical language"

University of Siedlce (Poland), "The symbolism of art forms in the European cultural tradition: sources, function, update, reduce '

"Polish Music symbolism of the twentieth century. Sources, forms and messages. Importance in European culture. Comparative analysis between Karol Szymanowski and Henry Duparc".

American University of Rome (AUR). International Conference for the academic disciplines, October 29 to November 1, 2012:

"Originality of the Polish Music: sources and messages".

University of Harvard, International Conference for Academic Disciplines, May 30, 2013:

"Polish musical symbolic of the twentieth century"

University of Siedlce (Poland) , International Seminar "Forms of Time and Madness in Literature and Art"

"Madness and divagations of heroes in the Polish Musical Literature: hidden codified language of Polishness"  

University of Siedlce,  Scientific Seminar: The January Uprising seen from all sides. On the occasion of the 150th anniversary of the Insurrection:

"Passwords, codes, symbols of Polishness in lyrical music in Poland  and in exile: Insurrection, words, music notes and thoughts (1863)"

University of London, Academic Conference, International Journal of Arts and Sciences:

"Decoding of the Polish music: signs and symbols A very ancient language".

University of St Petersburg, Department of Humanities: "Albert Camus and France",2-3  December 2013.:

"A possessed in the French Literature: Albert Camus and the Music".

University of Siedlce, Department of Neo-Philology: " The Light and the Darkness  into Literature and Arts":

Decoding of the Polish musical literature of the XX century: when the Abyss is the Top and  Darkness the Light".

University of Siedlce, department of Polish Literature, "The Song is good for all":

Naivety of the popular song into the Polish musical works of the XX century. "Behind the wood…" from Antoni Szałowski. Manuscript autograph".

 

 

University of Sorbonne and IREMUS (Institute for Research in Musicology), "Problematic  of the compare analysis  in musicology: issues and methods":

"Ideal construction of lyric works from Western and Eastern Europe at the first half of XX century. Shape, center, message".

Museum of Trondheim, University of Trondheim and Sorbonne, "Comic opera and Politic at the Enlightenment":

"Style, issue and message in the opera-singspiel from Maciej Kamineński: "Misery making happy" (Nędza uszczęśliwiona)".

APAJTE (Polish Society of Authors, Journalists, Writers and Translators): Vaudricourt (France) , Biographic Research Institute on Polishness [2005], Vilnius [2006], Budapest [2007].

 

Activities in favor of the Education and the Culture [1984-2013]:

Hundred Conferences Illustrated with singing in live about Lyric (French. German, Polish) repertory, for example:

Department of Musicology and Slavonic Studies of the Sorbonne (Paris); Jagiellonian University and the French Institute in Krakow; University of Nancy II; University of Lille; Polish Cultural Festival in St. Petersburg; "Hommage au Maître, Marian Porębski" (Homage to the Maestro, Marian Porębski), w Abbatiale of Saint Jouin de Marnes (France) 2010,2011,2012, 2013, 2014  years.

Knowledge of language:

French, Polish, English

German (Wagner repertory).

Artistic activities (some examples)

1977

Opera concert with the Philharmonic of Rybnik (Poland) under the direction of Anthony Szafranek with Marian Porębski (dramatic tenor):

Duets and arias from operas: Otello by G. Verdi, Sigurd by Ernest Reyer, Sapho by Charles Gounod, Sigismund Augustus by T. Jotejki.

1983

Concert on the occasion of the anniversary of Richard Wagner at the University of Lille III (Faculté Libre), with Marian Porębski .

Extracts from the opera Die Walküre by Richard Wagner. 12

 

1984

Conference Illustrated with singing at the Department of musicology of the Sorbonne University (Paris IV):

"Polish Vocal Music from religious and folk sources to the national opera" with Marian Porębski.

1986

Concert of Polish and Hungarian Music (anniversary of Fr. Liszt) at the church St. Roch in Paris, with Marian Porębski and his Vocal Ensemble (EVMP).

1991

Concert of French and Polish Music in the Aula of the Jagiellonian University, "From Berlioz to Paderewski " with Marian Porębski.

1994

Lecture illustrated with singing "Polish opera, University of Nancy (France).

1995

Polish Festival of Culture in St. Petersburg "French and Polish Vocal Music".

2010

Lecture with singing in live at the Faculty of Musicology of the University in Poitiers "The game and the meaning of the "Leitmotive" in the end of the Tetralogy ( Gőtterdämmerung) by Richard Wagner".

2010.2011.2012.2013:, 2014.2015:

Concerts "Homage to Marian Porębski", performed by the Vocal Ensemble Marian Porebski, in the Abbatiale of Saint Jouin de Marnes, (France).

 

Radio Emissions

Radio- Chartres and Radio- Notre Dame (Paris) (1984 to 1986):

"Polish music: religious and folk sources"

Edition CD

"Musique Spirituelle Polonaise du XVI au XIX siècle" (Polish Religious Music from sixteenth to nineteenth century), performed by Marian Porębski, dramatic tenor and Dominique Quasnik, dramatic soprano and the Vocal Ensemble Marian Porębski under the direction of Dominique Quasnik. Paris, Sofresson, SOF. 660 K, 1990.

"Hommage au Maître, hommage à Marian Porebski" operas, compositions, and Polish religious songs performed by Marian Porębski and Dominique Porębski-Quasnik. Paris, Carpentier, 2010.

 

Synthesis of Research, Teaching and Artistic Work:

Polish, French and Wagnerian lyrical heritage of the XIX and XX century. Analysis, Interpretation, semantic and semiotic content.

 

Bilcza  june 2015

prof. Dominique Porębska-QuasnikPoniżej prezentujemy Państwu linki do utworów w wykonaniu Dominique Porębskiej-Quasnik 

1. Mon Maître  http://www.youtube.com/watch?v=hoCtXu0Erg4
2. O Chryste   http://youtu.be/0RqymwqTu3o 
 3. Bogarodzico    http://youtu.be/78SM8WGPEdc 
4. Bogarodzico    http://youtu.be/Mu6xpxlIv6E
5. Dziewica Orleańska    
http://youtu.be/gGOYkz4Pqns 
6. O Chryste - Dominique Porębska-Quasnik & Monika Kozak-Wojciechowska   http://youtu.be/9fFMyBt8SNM 
7. Jeden z licznych występów młodej Dominique w jednej z ról filmowych    http://youtu.be/nB40A1B3BKA 
8. Opera Sigurd E. Reyer   http://youtu.be/HvD8wANLgxo 
9. Stepy Akermańskie ( Les Steppes d' Akerman ) d' apres A. Mickiewicz ( Dominique Porębska-Quasnik )     http://youtu.be/xHfEEpy2P2o   
10. Wesendonck Lieder ( R. Wagner ) Im Treibhaus     http://youtu.be/c91XzWsyRAU  
11. Dola Bolesława Wallek-Walewskiego w wykonaniu Dominique Porębskiej-Quasnik ( 7.09.2014r. Abbatiale de Saint Jouin de Marnes )   http://youtu.be/uSfXtjbfLi8

28 stycznia 2015 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyło się wręczenie nagród Nagród Kultury. Zasłużeni w tej dziedzinie odebrali w/w Nagrodę z rąk Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa.
Nagroda Wota Gminy Morawica w zakresie kultury dla Dominique Porębskiej-Quasnik.
Imprezę uświetniła obecność Dominique Porębskiej-Quasnik, która po odebraniu Nagrody, również przez wszystkich nominowanych, podziękowała, także w ich imieniu Panu Wójtowi za to zaszczytne wyróżnienie. 

 

Relację z urozystości można odnaleźć w " Echu Dnia " z 6 lutego 2015 roku.