Dominique Porębska-Quasnik

DOMINIQUE PORĘBSKA-QUASNIK

Dominique, Ernestine QUASNIK, urodziła się 3 września 1951 w Paryżu. Matka, Irène Bernard, urodzona w Belgii koło Liège; Ojciec Jacob Quasnik urodzony w Leoben koło Wiednia, z pochodzenia polskiego ze strony ojca: Józef Kwaśnik (Quasnik).

Po maturze studiowała muzykologię na Sorbonie. Obroniła habilitację w 1991 roku na uniwersytecie Lille III pt. „Styl wokalny oper polskich XVIII i XIX wieku” z najwyższą oceną.

Autorka 17 książek w języku francuskim i polskim, oraz licznych artykułów. Wzięła udział w ponad 35 konferencjach naukowych na świecie m.in. na Sorbonie (1995) na ULB w Brukseli (2009),na Uniwersytecie w Cambridge (2012), na wydziale Muzykologii uniwersytetu w Poitiers (2012)… Jako dyrygent, solistka i dyrektor Ensemble Vocal Marian Porębski wystąpiła w ponad 150 konferencjach ilustrowanych śpiewem oraz w wielu koncertach na świecie z Marianem PORĘBSKIM i po jego śmierci: m.in. na Wydziale Muzykologii i Slawistyki Sorbony (1984 i 1992). na uniwersytecie w Nancy (1994) i w Lille (1983), w Domu Naukowców w Sankt-Petersburgu (1995), w Auli Uniwersytetu Jagiellońskiego (1992) … Dajemy poniżej w Materiałach wszelkie dokumenty i dowody oraz częściowe nagrania.

Pracuje od 1994 roku jako profesor na uniwersytecie w Polsce i prowadzi wykłady sporadycznie na francuskich uniwersytetach.

Uczyła się sztuki lirycznej w tym: technika wokalna, nauczanie śpiewu, repertuar światowy i interpretacja u Mariana Porębskiego. Była Jego uczennicą, asystentką i partnerką od 1967 roku do Jego śmierci (2008).

W Polsce odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Po raz wtóry zaproszona do złotej księgi naukowców.

Życiorys Dominiki jest przykładem powołania. Do końca wytrwała w przysiędze naśladowania wiernego przykładu mądrego przyjaciela Mariana Porębskiego.

Aktualny celem jej życia, jest przekazanie wartości muzycznych oraz moralnych, które odziedziczyła od Mariana Porębskiego. Przypomina jedną z ostatnich rozmów przed odejściem Męża Mariana, który mówił : „przeze mnie droga wiekuistej męki ! Na to nic nie poradzi. To nasz los. Wtedy poznajesz Twoją wartość”.

Pamięta też słowa Jego: „przez to, że żyłaś z człowiekiem starszym o ponad czterdzieści lat jesteś cementem między przeszłością a przyszłością.”

W roku 1976, pisała pracę magisterską na Wydziale Muzykologii Paryskiej Sorbony pt. „Marian Porębski, śpiewak wagnerowski .Kariera i działalność pedagogiczna”. Dzisiaj, po odejściu Mistrza, ta pozycja została źródłem podstawowym. Załączona do magisterium była taśma z nagraniem, na której zarejestrowane są utwory wykonywane przez uczniów i samego Mistrza. W rozprawie doktorskiej Dominiki pt. „Głos w orkiestrze Wagnera, Verdiego, Pucciniego i Ryszarda Straussa” (Sorbona/muzykologia/1978)także zamieszczone zostały nagrania Mistrza m.in. Halka Moniuszki (Aria Jontka: „szumią jodły…”).

Mimo, że Dominika po tylu latach pracy i koncertach, posiada wyjątkową umiejętność w śpiewie i interpretacji, to jednak nie zrobiła tzw. kariery zawodowej jako śpiewaczka. Przyczyny tego są różne: opór rodziny i środowiska, brak środków na studia, stan sztuki lirycznej w latach siedemdziesiątych kiedy odsunięto systematycznie ze sceny „starych artystów ze starego stylu”. Niby „opera „umarła” i wstała „nowa opera” i „nowa muzyka”. Dzisiaj wiemy iż, to było obłudą i jak Marian przewidywał- każąc Dominice zrobić na Sorbonie najwyższy dyplom w zakresie Muzykologii – będzie kiedyś wielki powrót do Opery i możesz przyczynić się do tego tylko posiadając wyższe wykształcenie. Jest dzisiaj rzeczywiście powrót do opery i do autentycznych wielkich głosów i artystów… Marian także uważał iż, profesor-naukowiec nie ma pokazać się na scenie operowej gdzie ogólny poziom wiedzy operowej jest bardzo nikły… Poza tym, Dominika uczyła się od początku do końca techniki Mistrza, która sama wśród śpiewaków i profesorów śpiewu wzbudziła strach i zazdrość. Za mocny głos, za potężny dramatyzm, zbyt oryginalna interpretacja. Jednak publiczność i prasa zawsze uwielbiała Jej śpiew!

Walka dalej trwa, dlatego puścimy na świat nagrania setek koncertów i konferencji ilustrowanych śpiewem, na świecie (Sorbona, 1984, 1991; Uniwersytet Nancy,1994; Dom Naukowców w Sankt-Petersburg, 1995; Sosnowiec, w domu Kiepury i w Hali Sportowej, 2005; Hommage Marianowi Porębskiemu w Abbatiale Saint Jouin de Marnes (miejcowość gdzie Marian jest pochowany)w roku 2010,2011 i 2012). Vox populi, vox Dei.

Marian sam stwierdził iż: „gdyby Teatry funkcjonowały tak jak kiedyś (dyrektor- znawcy opery, na swojej odpowiedzialności finansowej, bez żadnego nacisku zewnętrznego, bez impresaria, bez wymagania dyplomu szkolnego od śpiewaka, lecz wymaganie odpowiedniej wartości- bez polityki i bez intryg) dyrektorzy by się kłócili abyś u nich tylko śpiewałała!” „masz wszystko: prawdziwy głos dramatyczny, niezawodną technikę, wyższą znajomość muzyki, mądrość i oryginalność interpretacji, znajomość języków, figurę śpiewaczki i przekonującą obecność sceniczną”. Brak Ci jest tylko możności pracowania na co dzień z orkiestrą na scenie i także mądrego człowieka który dał by Ci twoją szansę, jak zrobił dla mnie Dyrektor Wielkiego Teatru w Bordeaux, Mauret-Lafage, w roku 1944.

Świadomi sytuacji światowej co do rynku, Marian i Dominika walczyli sami w ramach Zespołu Wokalnego im. Mariana Porębskiego, ze swoich własnych środków finansowych! Dzisiaj dalej dostojna wdowa walczy sama, przekazując wszem i wobec prawdziwe tradycje sztuki lirycznej.

Podsumowując działalność Dominiki od zarania można śmiało pisać iż: otworzyła nową drogę analizy co do Polskiej Opery XIX i XX-ego wieku (temat rozprawy habilitacyjnej i większości książek, konferencji oraz artykułów); zachowała tradycje Wielkiej Francuskiej Opery przykazane przez Mistrza; śpiewa Wagnera jak kiedyś. I jest to komplement!

Ogrom wiedzy którą przekazał Marian i włożył w ręce Dominiki, aby z Człowieka rodził się Człowiek, przez Sztukę, jako szczyt mądrości i dobroci ludzkiej. Pisała ona na pomniku grobowym z Polskim orłem w koronie -symbol prastarej Polskiej szlachty skąd pochodził Marian- Marianowi Porębskiemu, mojemu Mistrzowi wobec Boga z przysięgą być wierną Jego nauki.

Francuska prasa pisała po ostatnim Hommage Marianowi: Bardzo wzruszający koncert, gdzie duszę można było dotknąć o wiele wyższą niż wartość artystyczna (un concert très touchant, où l’émotion était palpable bien au-delà de l’intérêt artistique- Courrier de l’Ouest-27 lipca 2012

Bo Marian nie tylko muzycznie kształcił uczniów lecz starał się im otworzyć duszę…

BILCZA, 14.08.2012

Dominique Porębska Quasnik ( Kwaśnik )

CURRICULUM VITAE

Dominique, Ernestine QUASNIK, veuve du ténor dramatique, Marian Porebski. Née à Paris, de nationalité française (et polonaise, depuis 2008).

Etudes et diplômes

…1967 Collège et Lycée Monod d’Enghien-les-Bains (Lettres Classiques, Latin et Grec)

Lycée de Janson de Sailly à Paris, Eudes Terminales (Philosophie, Latin et Grec).

Baccalauréat A/ Philosophie-Latin et Grec

1970-1971 Langue et culture anglo-saxonnes (Université de Nanterre)

Philosophie (Paris-IV Sorbonne)

1971-1991 Musicologie (Paris-IV Sorbonne):

1975 D.E.U.G. et Licence d’Education Musicale

1976 Maîtrise d’Education Musicale: “Marian Porebski, ténor wagnérien.Sa carrière et son oeuvre pédagogique”

1977 D.E.A.”Patrimoine théâtral du XIX et XXèmes siècles »

1978 Doctorat de 3ème cycle: “La Voix dans l’orchestre de Wagner,Verdi, Puccini et Richard Strauss” (mention très bien à l’unanimité)

1991 Doctorat d’Etat es Lettres et Sciences Humaines (Habilitation à diriger des recherches en Musicologie:

“Le Style vocal de l’opéra polonais aux XVIII et XIXèmes siècles”

Université de Lille III (mention très honorable). Directrice de RechercheMarie-Claire Beltrando-Pattier.

1989 Diplôme de Langue et Civilisation Polonaises (INALCO)

1967-2008 Etude de l’Art Lyrique auprès de Marian Porębski. Assistante et partenaire vocale. Directrice de l’Ensemble Vocal Marian Porebski depuis sa création officielle (1990). Présidente depuis 2008. Vice -Présidente de la « Fondation Ensemble Vocal Marian Porebski » depuis 2014.

Licence de Droit/Droit International, en cours (Université de Poitiers)-2020 .

Activités en matière d’enseignement

1976-1994

Enseignante dans le Secondaire et les Conservatoires de Musique, en France.

Dernier poste au Collège et Lycée Privés d’Hulst, à Paris (rue de Varenne) en 1994, avant de partir prendre un poste dans le Supérieur en Union Européenne (Pologne).

1993

Inscrite sur la liste de qualification aux fonctions de Maître de Conférences (CNU-sesssions 18 et 22= Art et Histoire).

2009

Inscrite sur la liste de qualification aux fonctions de Professeur (CNU-session 22= Histoire-Histoire de la Musique).

1994-2020

Profesor nadzwyczajny dr hab. = dans les Universités en Pologne.

1994-1995 Ecole Supérieure de Pédagogie de Częstochowa

1995-2001 Université de Szczecin

2001-2013 Université Jan Kochanowski de Kielce

2012-2016 Collaboration Scientifique avec l’université de Siedlce.

2016-2020Independent Researcher in activity (Chercheur Indépendant en activité).

Matières enseignées (en polonais et français):

Direction de séminaires de Maîtrise et de Doctorat

Conférences dans le domaine de ma spécialité : la musique vocale des XIXe et XXe siècles en France, Pologne et Allemagne (répertoire wagnérien).

Littérature Musicale :Analyse et Histoire de la Musique.

Contribution à la Création de la Chaire d’Education Musicale et à

la Chaire de Philologie Romane (Langue et Culture Françaises) de l’université de Szczecin (1995-2001).

Langue et Cultures Françaises : séminaire de Licence, maîtrise. Jury et Président d’Honneur de concours près du Rectorat de l’Enseignement Secondaire (Szczecin, 1995-2001).

Services validés par le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International (Paris/France).

Activités en matière de recherche

24 Livres (en français et polonais) dont 12 recueils d’Articles, Cours et Conférences.

Quasnik Dominique, Le Style Vocal de l’opéra polonais aux XVIII et XIXèmesiècles, thèse de doctorat d’état, impression 1991, édition Presses Universitaires de Lille, 2012

Manru ou le Démon humain, impr.Joubert, Paris, 1991.

Halka et la Vengeance de Jontek, impr.Xenon Kubiak, Włodzisław Śląsk, 1992.

Dola (LaDestinée), opéra de Bolesław Wallek-Walewski, ECN, Paris, 1993.

Kwaśnik (Quasnik) Dominika, Tryptique :

Polska twórczość dramatyczna w Paryżu w latach 1870-1918( le Théâtre Dramatique Polonais à Paris dans les années 1870-1918), Walkowska, Szczecin, 1999.

Polska twórczość dramatyczna w Paryżu w latach 1830-1870 (Le Théâtre Dramatique Polonais à Paris dans les années 1830-1870), Walkowska, Szczecin, 2001.

O Polską symbolikę (de la Symbolique Polonaise), WAX, Kielce, 2002.

Porębska-Kwaśnik Dominika, Polski dramat historyczny: KonradWallenrod,Krzyżacy, Pan Wolodyjowski [1884-1925 (Le Drame historique polonais: Conrad Wallenrod, Les Chevaliers Teutoniques, Messire Wołodyjowski-1884-1925), Tekst-Graf, Kraków, 2004.

Manru ou la Symbolique des notes (essaisur l’opera d’ Ignacy Jan Paderewski), Kucharski, Toruń, 2007.

Porebska-Quasnik Dominique, Marian Porebski, ténor dramatique de réputation mondiale.Vie et Oeuvre [1910-2008], Kucharski, Toruń, 2013.

12 Recueils de „Cours, Conférences et Articles”:

Kwaśnik Dominika, Sympozja, Artikuły, Wykłady (1997-2001) (Colloques, Articles, Cours- 1997-2001), en langue française et polonaise, Tome I , Dépôt Légal, Bilibliothèque Nationale de Varsovie, Cote: Sygn. III 1.785 544 et 1. 396 087, 2001.

Porębska-Kwasśnik Dominika, Wykłady, Referaty, Artykuły [2001-2003] (Cours, Conférences, Articles-2001-2003), T. II, Teks-Graf, Kraków, 2003.

Artykuły i Wykłady [2004-2005] Działalność na rzecz Kultury Polskiej (Articles et Cours, 2004-2005- Activité en faveur de la culture Polonaise), T. III, Tekst-Graf, Kraków, 2005.

O Muzyce Polskiej (de la Musique Polonaise), T. IV, Kucharski, Toruń, 2006.Polska Muzyka Dramatyczna w Europie(La Musique Dramatique Polonaise en Europe) T.V, Kucharski, Toruń, 2006.

Porebska-Quasnik Dominique, Cours, Conférences et Articles,T.VI (en français), Kucharski, Toruń, 2011.

Porebska-Quasnik Dominique, „Articles et Conférences”, T VII, academia-edu, San Francisco, 2015.

Porebska-Quasnik Dominique, „Articles et Conférences”, Tome VIII, academia-edu, San Francisco, 2017.

Tome IX et Tome X, Tome XI, Tome XII, academia-edu, San Francisco, 2017-2019.

Articles édités (en français, polonais et anglais).

Quasnik Dominique,”Que savons-nous sur l’opéra polonais?”, „La Lettre du Musicien”, Paris, 1992.

„Lecture de la Musique slave et polonaise”, Marsyas, Paris, 1992.

” Stanisław Moniuszko et la Musique Vocale Polonaise…”, „L’Education Musicale”, Paris, 1992.

„Le Théâtre Lyrique Français de Carmen à Pelléas etMélisande”, L’Education Musicale, Paris, 1993.

Kwaśnik Dominika, Tajemniczy język lejtmotywów, studia nad operą ManruIgnacego Jana Paderewskiego (La Langue secrète des Leitmotive, étude de l’opéra Manru de I.J. Paderewski) Edukacja Humanistyczna, Zielona Góra, 1998 nr 3; 19 s.

Głos: teoria a technika kształcenia głosu (La Voix: théorie et technique vocales),Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej, Uniwersytet Zielonej Góry, 2002.

Muzycy Polscy w Paryżu XX wieku (Les Musiciens Polonais à Paris au XXème siècle],VII Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej, CAN, Varsovie,2004.

PORĘBSKA-KWAŚNIK Dominika:

Technika wokalna XXI wieku:wykorzystanie tradycyjnej wiedzy w służbie nowych pojęć i potrzeb (La Technique vocale du XXIème siècle: utilisation du savoir traditionnel au service de nouvelles conceptions et besoins),Muzyka w szkole XXI wieku, Akademia Muzyczna Karola Szymanowskiego, Katowice, 2005.

Wschodnio-polska twórczość dramatyczna: Żmija Stanisława Pilińskiego i Pan Wołodyjowski Henryka Skirmuntta, Muzyka i Pedagogika muzyczna między kulturami Okcydent i Orient, Pomorska Akademia Muzyczna, Słupsk, 2006

Symbole i przekazy pokoju w polskiejmuzyce dramatycznej w pierwszej połowie XX wieku [1901-1925] (Symboles etmessages de paix dans la musique dramatique de la première moitié duXXème siècle), Pokój jako przedmiot międzykulturowej edukacji artystycznej, Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk, 2007

O źródłach polskiej myśli muzycznej.Przykład muzyki praktycznej-żywej muzykologii (des Sources de la musique polonaise: exemple de musique pratique- musicologie vivante), Wybrane aspekty doskonalenia warsztatu zawodowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2007.

Amatorstwo czy profesjonalizm? Zadaniawyższych uczelni i perspektywy przyszłości (Amateurisme ou professionalisme? Objectifs des Ecoles Supérieures et perspectives futures), Studia Artystyczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 2008.

Polska symbolika muzyczna XX-ego wieku. Źródła, formy, przekazy. Znaczenie w kulturze europejskiej. Analizaporównawcza utworów KarolaSzymanowskiego i Henri Duparca (La Symbolique musicale polonaise du XXème siècle. Sources, formes, messages. Signification dans la culture européenne. Analyse comparative des œuvres de Karol Szymanowski et Henri Duparc), Litteraria Sedlcensia, Tom XV, Siedlce, 2014.

O źródłach polskiej myśli muzycznej.Przykład muzyki praktycznej-żywej muzykologii (des Sources de la musique polonaise: exemple de musique pratique- musicologie vivante), Wybrane aspekty doskonalenia warsztatu zawodowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2007.

Originality of the Polish Music: sources and messages, International Journal of Arts and Multidisciplinary/ Thought, USA, mai 2013.

Decoding of the Polish Music: Signs andSymbols. A very ancient language, International Journal of Arts and Sciences, USA, juin 2014.

„Architectural Form of Thought in Music,IJIRES (International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences), Volume 4, Issue 4, ISSN (online) 2349-5219, July 2017.

“Uniwersalność Polskiego jȩzyka. Perspektywy przeszɫości w badaniach muzycznych oraz muzykologicznych” (Universalité de la langue polonaise. Les perspectives d’avenir dans la Recherche musicale et musicologique), Matériel du VI Congrès Mondial de la Polonistique,Tome II, Université de Katowice (Pologne), 2019.

Porebska-Quasnik Dominique, Academia-edu, (Portail mondial des Chercheurs),San Francisco, USA, 2014-2020. 3,883 views au 5 IV 2020,101 parutions:articles,livres, textes de conférences,document spédagogiques, en trois (et quatre) langues, par exemples:

„About the visual form of the musical work. Perfect adequacy of the shape to the contents. The masterpiece of the German tradition, and its future”

„La construction idéale des oeuvres lyriques dans l’Europe de l’ouest et de l’est de la première moitié du XXe sièle. La forme, le centre, le message”

„Le Grand Opéra Français à travers la carrière d’un fort ténor dramatique et wagnérien, dans les théâtres de province (1944-1957)”

„Le Grand Opéra en Europe: modèle et postérité, de Parsifal de Richard Wagner à Monna Vanna d’Henri Février (1882-1909)”

Carrière d’un grand ténor dramatique et wagnérien dans la France de l’après-guerre. Hommage à Marian Porebski [1910-2008].

„Hasła, kody, symbole Polskości w muzyce lirycznej w kraju i na obczyźnie: insurekcja słów, nut i myśli (rok 1863)”

„The historical sources of Zygmunt Gogler in the field of Ethnomusicology. A new method for highlighting national characteristic” (in Polish).

„La mélodie continue dans Parsifal (1882) de Richard Wagner. Etude technique.”

„La mélodie continue” dans Parsifal de Richard Wagner (1882) et Salomé de Richard Strauss (1905). Etude technique comparative.

„La Damnation de Faust d’Hector Berlioz (1846) et Le Vaisseau Fantôme (1843) de Richard Wagner. Etude comparative de „la voix dans l’orchestre”. La Nature et le démon.”

„Le Grand Opéra Français. Reprise et Création [1944-1951]”

„Ordre et Pensée. Essai d’Ontologie Musicale.

Edit

„De l’analyse musicale. Quelques réflexions”

„L’Analyse en Musicologie”

„La Musique, de sa fonction et de sa puissance”.

„Langage codifié en musique”.

„Code inviolable et langage musical. Essai de Cryptologie”.

„La Symbolique musicale”.

„Des règles de la composition musicale”.

„De la Symbolique musicale”.

’Des régles de la composition musicale’.

Superiority of the Thought on the Matter: the Form upon the Structure.

The Music of the Future, mars 2019.

Uniwersalizm polskiego języka . Zadania przyszłości w badaniach muzycznych i muzykologicznych (Universalité de la langue polonaise. Les perspectives du futur dans les recherches musicales et musicologiques). Université de Katowice (Pologne), Tome 2 du VI Congrès Mondial des Polonisants (juin 2016), Version originale de l’auteur.

(…)

58 CONFÉRENCES* (dont Cours en Université et Expositions de livres)

Cours à l’Université de Varsovie/Musicologie, octobre 1993, Varsovie :

L’opéra polonais de 1778 à 1926

Colloque européen “Théâtre de la cruauté et théâtre de l’espoir”, Institut de Budapest et CNRS, septembre 1993, Budapest:

Trois manuscrits autographes d’opéras polonais du XXème siècle.

Colloque interdisciplinaire” Le vocabulaire de la voix-la journée desintraduisibles” , OMF de Paris IV Sorbonne et CNRS/ PARIS I et IV Sorbonne (musicologie), Sorbonne, 1997:

La Technique vocale en France et en Pologne: de l’émission à la modulation.

Colloque franco-polonais “Mickiewicz par lui-même”, Société Française d’Etudes Polonaises, PAN de Paris, 1998:

La Symbolique des mots contenue dans la langue musicale: étude des „Steppes d’Ackermann” de Mickiewicz.

Colloque franco-polonais “Słowacki par lui-même”, SFEP, Bibliothèque Polonaise, Paris, 1999:

La réalisation musicale de”La Vipère” et de” Balladyna” de Słowacki d’après les partitions autographes.

Congrès de la Culture Polonaise en l’an 2000, Ecole Supérieure de Pédagogie de Zielona Góra, 2000:

Les caractéristiques nationales et les valeurs universelles de la musique vocale polonaise autochtone et en émigration [1830-1918).

Congrès Scientifique de Poméranie Occidentale au seuil du XXIème siècle, Société Scientifique et Université de Szczecin, Szczecin, 2000:

Possibilités de développement de l’Université de Szczecin dans le domaine de la culture musicale.

Conférence scientifique internationale ‘L’Art et la Thérapie”, Ecole Supérieure de Pédagogie de Zielona Góra, 2001:

La Voix et l’ouïe: théorie et technique de l’éducation et de la réhabilitation de la voix.

Conférence scientifique de toute la Pologne, ‘Art et Thérapie: Université de Zielona Góra, 2002;

Les perturbations de l’appareil vocal et leur thérapie.

IIème Conférence, 2003: Morphologie du son vocal. Pathologie et Thérapie.

Conférence d’Esthétique de toute la Pologne “La Philosophie de la Musique”, Université Jagellonne de Cracovie, 2002:

Exemples choisis de symbolique musicale polonaise.

IIIème forum de Lublin „Art et Education », université Marie Curie -Skłodowska de Lublin, 2002:

Etat des recherches sur la technique vocale en Pologne et dans le monde.

IVème forum, 2003:

Perspectives de recherches scientifiques dans le domaine de la voix.

Conférence scientifique internationale “La Musique et la Pédagogie Musicales entre les cultures d’Orient et d’Occident, Académie Poméranienne de Pédagogie de Słupsk, 2003:

La création lyrique à l’est de la Pologne:” Żmija”(La Vipère) de Stanislaw Pilinski et Messire Wołodyjowski d’Henryk Skirmuntt.

VIIème Symposium de Biographie Polonaise, Institut de Recherches Biographiques de Vaudricourt (France), 2004:

Les Musiciens Polonais à Paris au XXème siècle.

Conférence scientifique internationale “ La Paix comme sujet de pluri-cultureartistique”, Académie Poméranienne de Pédagogie, 2005:

Symboles et messages de Paix dans la musique dramatique de la première moitié du XXème siècle (1901-!926).

IIème Conférence d’Education Artistique de toute la Pologne-EDUART, “Métaphore-Art-Création Artistique”, université Nicolas Copernic de Toruń, 2005:

Images métaphoriques, symboles et signes de reconnaissance dans la créationdramatique polonaise du XIXème siècle.

Conférence internationale “Lwów, la ville et sa culture”, université de Lviv (Ukraine), 2006:

La création lyrique de la Pologne de l’est, à Lwów (Leopold) aux XIX et XXèmes siècles.

Conférence Internationale “Culture et Education Musicales face aux défis du monde moderne”, Université Jan Kochanowski de Kielce, 2006:

Amateurisme et professionalisme.Les objectifs des Ecoles Supérieures et les pespectives d’avenir.

Assises de la Langue et de la Culture Polonaises, SFEP, Paris PAN et Ambassade Polonaise, 2006:

Spécificité de la langue musicale polonaise des XIX et XXèmes siècles. Symbolisme et hermétisme.

Cours Illustré d’extraits chantés et joués en direct sur l’opéraManru dePaderewski, Société-Musée Paderewski de Morges (Suisse), 2007.

Conférence scientifique “La tradition européenne dans le domaine de l’esthétique, face au libéralisme culturel”, universté de Łódż/Chaire d’Education Artistique, 2008:

Principes moraux et philosophiques d’une éducation tournée vers le monde:recherche de la vérité sans barrières ou contraintes extérieures ou intérieures.

GERHICO, Equipes, Modèles et Transferts Artistiques (Histoire de l’Art contemporain et Musicologie), université de Poitiers, “Maîtres et élèves”, 2008:

La passation de Maître à disciple: l’héritage spirituel.

Université Libre de Bruxelles “Le Théâtre après 1989 dans l’Europe médiane”, CNRS/centre d’études tchèques, 2009:

Le Théâtre lyrique polonais et son message en Europe: tradition et universalisme.

Université de Poitiers/musicologie, Conférence Illustrée, 17 XII 2009:

Le jeu et la signification des Leitmotive dans la fin de la Tétralogie de Wagner:” Götterdämmerung” (Le Crépuscule des Dieux).

Université de l’Oural/Institut des Sciences Humaines “Philosophy, discourse ofcreativity and modern creative practice”, Ekaterimbourg (Russie), 2010.

Lecture et interprétation de l’opéra polonais: un message occulté sous la création d’une langue originale.

Université de Nancy, département des Etudes Slaves, “Historiographie des XIXet XXèmes siècles”, 2010:

Symboles et messages historiques dans la culture musicale polonaise des XIX et XXèmes siècles. L’Histoire dans le théâtre lyrique.

Université d’Aix en Provence, département d’Etudes Germaniques, colloque international “Le tien e (s)t le mien”, 2011:

L’univers symbolique allemand et polonais dans la littérature musicale et vocale des XIX et XXèmes siècles. Divergences et convergences.

APAJTE (Association Polonaise des Auteurs, Journalistes, Traducteurs et Ecrivains) , exposition du Livre de la Polonité, France (2005), Vilnius (2006), Budapest (2007).

69th Annual Meeting of The Polish Institute of Arts and Sciences of America, European, Russian and Eurasian Studies at George Washington University, 2011:

Polish Music; The last Struggle for Cultural Identity. Sources and interpretationin the XIX

and XX Centuries.

BASEES (British Association for Slavonic and East European Studies), Annual Conference, Cambridge, 31 March-2 April 2012:

Originality of the Polish vocal repertory in the XIX and XX centuries: messages and perspectives of future.

University of Illinois at Springfield. “Art, Literature and Music in Symbolismand Decadence”, 25-28 April 2012:

L’ombre est la lumière : des origines du symbolisme dans la littérature musicale polonaise.

Université de Poitiers et Paris-Sorbonne, Le Patrimoine de l’Opéra Français,

OPFRA, BN, CNRS… 2012

„Les grands opéras français et leur carrière en Pologne au XXème siècle”

Université d’Opole (Pologne), congrès mondial de Polonistique” La languepolonaise face au défi de la modernité”,2012

American University of Rome (AUR) (Italie). International Conference forAcademic Disciplines, 29 octobre-1er novembre 2012:

Originality of the Polish Music: sources and messages.

„Sources, tradition et avenir de la langue musicale polonaise à travers le répertoire vocal des origines à nos jours”(Źródła, tradycja i przyszłośćpolskiego języka muzycznego w krojudziedzictwa wokalnego od zarania do dziś”),2013

Université de Siedlce (Pologne), Symbolika form artystycznych w europejskiej tradycji kulturowej: źródła, funkcja, aktualizacja, redukcja” (Symbolique des formes artistiques dans la tradition culturelle européenne: sources, fonction, actualisation, réduction)

’ La Symbolique musicale polonaise du XXème siècle. Sources, formes, messages. Signification dans la culture européenne. Analyse comparative des oeuvres de Karol Szymanowski et d’ Henri Duparc” (Polska symbolikamuzyczna XX-ego wieku. Źródła, formy, przekazy. Znaczenie w kulturze europejskiej. Analiza porównawcza utworów Karola Szymanowskiego i Henri Duparc), 2013

University of Harvard, International Conference for Academic Disciplines, mai 2013:

Polish musical symbolic of the XX century.

Université de Siedlce, Séminaire Scientifique , septembre 2013, Les Formes du temps et de la la folie dans la Littérature et les Arts, 2013:

Szaleństwo i dywagacja bohatera w Polskiej Literaturze Muzycznej: celowy język hasłowy Polskości .(Folie et divagations des héros dans la Littérature Musicale Polonaise: la langue codée de la Polonité).

Université de Siedlce, Séminaire Scientifique, Powstanie styczniowe z rożnych stron widziane. W 150. rocznice insurekcji (Le soulèvement de janvier vu de tous côtés. A l’occasion du 150ème anniversaire de l’Insurrection), octobre 2013:

„Hasła, cody, symbole Polskości w muzyce lirycznej w Polsce i na obczyżnie:insurekcja słów, nut i myśli [rok 1863]” (mots de passe, codes, symboles de la Polonité dans la musique lyrique: insurrection des mots, des notes et de la pensée [année 1863]), 2013

University of London, International Conference for Academic Disciplines IJAS (International Journal of Arts and Sciences), 5-8 novembre 2013:

„Decoding of the Polish Music: signs and symbols. A very ancient language”

Université de Saint Petersburg (Russie), Chaire de Philologie Romane (Langue et Culture Française), „Albert Camus et la Russie”, 2-3 décembre 2013:

„Un possédé dans la Littérature Française. Albert Camus et la musique”.

Université de Siedlce (Pologne), Chaire de Néophilologie Polonaise,”L’ombreest la lumière, dans la Littérature et les Arts”(Ciemność jest Światłością w Polkiej Literaturze i Sztuce),octobre 2014.

„L’abîme est le sommet et l’ombre, la lumière, dans la Littérature Musicale Polonaise [1830-1918]”

Université de Siedlce, Institut de Philologie Polonaise et de Linguistique Comparée, Atelier de Littérature Polonaise Ancienne, Tradition Culturelle et Editoriale, Conférence Scientifique de toute la Pologne, „La chanson est bonne pour tout”, 2015

„Naïveté de la chanson folklorique dans la création des compositeurs polonais du XXe siècle. Derrière le bois… d’Antoni Szałowski (d’après le manuscrit autographe).

Université de la Sorbonne et IREMUS (Institut de Recherche en Musicologie): „Regards sur le comparatisme en Musicologie: enjeux et méthodes”, 2015:

„La construction idéale des œuvres lyriques dans l’Europe de l’Ouest et de l’Est de la première moitié du XXe siècle. La forme, le centre, le message.”

Musée des Instruments de Musique de Trondheim (Norvège), „Opéra comique et Politique au Siècle des Lumières”, 2015:

„La Misère rendue heureuse” (Nędza uszcześliwiona) de Maciej Kamieński [1778]. Révolte polonaise au Siècle des Lumières”.

Université de Siedlce, Séminaire de Littérature et Art, septembre 2015 :

Prawda i kłamstwo w źródłach muzykologicznych Polskiej literatury muzycznej XIX i XX wieku. Nowa analiza oraz metoda badań. (La vérité et le mensonge dans les sources musicologiques de la Littérature Musicale Polonaise des XIX et XXe siècles).

Université Jagellonne et Université de Vilnius, Conférence, octobre 2015:

Wędrowna dusza Witolda Hulewicza w muzyczny świat poezji przenikając (L’âme vagabonde de Witold Hulewicz pénétrant le monde musical de la poésie), octobre 2015.

Université de Varsovie et Białystok, Conférence, octobre 2015:

„Źródła historyczne Zygmunta Glogera w dziedzinie Etnomuzykologii. Nowa metoda badawcza w zakresie odkrycia rodzimych cech muzycznych” (Les Sources historiques de Zygmunt Glogler dans le domaine de l’Ethnomusicologie. Nouvelle méthode de recherche pour déterminer les caractéristiques nationales).

Biographistique de la Polonia,”Les Musiciens Polonais”, Château de Lublin (Pologne), novembre 2015:

„Marian Porebski, tenor dramatique et wagnérien. Vie et Oeuvre [1910-2008].

Université de Silésie, VI e Congrès Mondial de la Polonistique, 21-23 Juin, Katowice ;

« Universalité de la langue polonaise. Les perspectives d’avenir dans la Recherche musicologique ».

Université de Lisbonne, Superior School of Music, Conférence Internationale Old is New, 24-26 Novembre 2016:

« Relecture du Passé dans la recherche de l’Avenir. Dimensions et défis des grandes œuvres » (Rereading the Past in search of the Future)

Université de Lisbonne, Composing Music Today, 21-23 novembre 2018:

„Superiority of the Thought upon the Matter: the Form of composing”.

Université de Wrocƚaw (Pologne), VII Congrès Mondial de la Polonistique, Archives et Monde Contemporain, Juin 2020

“ Prywatne archiwa wielkich Polskich and Polonyjnych postaci (Archives privées de grandes figures polonaise et de la Polonité)[1874-2008].

École Supérieure de Musique de Barcelone (Espagne), XV International Congress on Musical Signification, 4-6 septembre 2020:

“ Analyzis and Interpretation. Relationships”.

Activités en matière de relations internationales et de responsabilités collectives.

Boursière du Ministère des Affaires Etrangères Français, en 1992: échanges France-Polonais.

Organisatrice d’un programme d’échanges Tempus entre les universités de Caen et de Szczecin (Stettin), 1997

Contribution à la Création de la Chaire de Philologie Romane et d’Education Musicale à l’université de Szczecin, 1999.

Médaille de La Commission de l’Education Nationale pour les services rendus dans le cadre des échanges franco-polonais (Varsovie, 2008).

Services en Pologne validés par le MAE (Ministère des Affaires Étrangéres) de Paris (1994-2013 : professeur d’Université, soutenant le développement de la Langue et de la Culture Françaises en Pologne (voir document).

Directrice et chef de chœur de l’Ensemble Vocal Marian Porebski depuis 1990 et actuelle Présidente. Vice-Présidente et Fondatrice de la Fondation Ensemble Vocal Marian Porebski, depuis 2014.

Expert Interprète-Traducteur Assermenté près de la Cour d’Appel de Poitiers et du Tribunal de Grande Instance de Niort. Français-Polonais. Polonais-Français.

Journalisme

Critique du Journal « L’Education Musicale », ECN, Paris. ( 1992 -1997). Nombreux compte-rendus et articles.

Carte de membre de la Fédération de la Presse Française (1993).

Nombreuses émissions de Radio (Radio-Chartres et Radio Notre Dame) sur la Musique Polonaise (1984-1986) ; Radio Cracovie (1990) ; Radio Szczecin (1997). Radio Kielce (2017).

Expérience artistique

Directrice de l’Ensemble Vocal Marian Porębski, soliste et chef de chœur :

Très nombreuses Concerts et Conférences Illustrées (en direct) sur la Musique Vocale Française, Polonaise et Allemande=Wagnérienne, dans le monde. Aux côtés de Marian Porebski et après son décès. Comme exemples :

Anniversaire Richard Wagner, Université Librede Lille, 1983: extraits de Die Walküre (La Walkyrie).

“La Musique Vocale Polonaise: des sources religieuses et populaires aux grands opéras nationaux”, Université de ParisIV Sorbonne/Musicologie, 1984.

“L’Opéra polonais”, Paris IV-Sorbonne/Slavistique, 1992

“De Berlioz à Paderewski“,Université Jagellonne et Institut Français de Cracovie, 1992 (Pologne) (comme boursière du Ministère des Affaires Etrangères).

“l’Opéra polonais”, Université deNancy, 1994.

„Opéras français et polonais” Festival de Culture Polonaise de SaintPetersbourg (Russie), 1995.

„Le Patrimoine lyrique”, Amitié germano-polonaise, Karlsruhe (Allemagne),1999.

„L’opéra Manru de Paderewski: lecture des messages”, Musée Paderewski, Morges (Suisse), 2007.

10 « hommages au Maître, Marian Porębski“,Musique Française et Polonaise, Allemande et Italienne, Abbatiale de Saint Jouin de Marnes : les 6 août 2010 ; 30 juillet 2011, 22 Juillet 2012, 28 Juillet 2013, 7 septembre 2014, 6 septembre 2015.

4 septembre 2016 : Musique Contemporaine Française et Polonaise. Avec la collaboration du Département de Musique de l’Université de Silésie.

Conférence Illustrée sur la Symbolique Musicale,4 décembre 2017.

Concert-Lecture „Musique et Universel”, 23 septembre 2018.

Concert Lecture „Musique et Modernisme”, 15 septembre 2019.

XI Hommage au Maître, Concert-Lecture Musique et Signification, 13 septembre 2020.

En mémoire:

Philharmonie de Rybnik (Pologne): opéras français, italien et polonais (Sigurd d’ ErnestReyer; Sapho de Charles Gounod; Othello de Verdi; Zygmunt August T. Jotejko .Novembre 1977, avec Marian Porębski).

Discographie:

Musique Spirituelle Polonaise du XVI au XX siècle, Ensemble Vocal Marian Porebski, Sofreson, Paris, 1990.

„Marian Porębski, Hommage au Maître”, Carpentier, France, 2010. Extraits d’ opéras: L’Africaine, la Juive, Monna Vanna, Tosca, Die Walküre, Halka…

Synthèse du Curriculum Vitae

Patrimoine Artistique et Lyrique des XIXe et XXe siècles: français, allemand et polonais, en comparaison. Tradition et Modernité. Langue spécifique et message universel. Sémantique et Sémiotique. Style et Interprétation. Sources. Langage et Codes. La Forme en analyse et composition musicales, au XXI ème siècle. La Musique du Futur.

5 avril 2020

Poniżej prezentujemy Państwu linki do utworów w wykonaniu Dominique Porębskiej-Quasnik

Mon Maître http://www.youtube.com/watch?v=hoCtXu0Erg4
O Chryste http://youtu.be/0RqymwqTu3o
Bogarodzico http://youtu.be/78SM8WGPEdc
Bogarodzico http://youtu.be/Mu6xpxlIv6E
Dziewica Orleańska http://youtu.be/gGOYkz4Pqns
O Chryste – Dominique Porębska-Quasnik & Monika Kozak-Wojciechowska http://youtu.be/9fFMyBt8SNM
Jeden z licznych występów młodej Dominique w jednej z ról filmowych http://youtu.be/nB40A1B3BKA
Opera Sigurd E. Reyer http://youtu.be/HvD8wANLgxo
Stepy Akermańskie ( Les Steppes d’ Akerman ) d’ apres A. Mickiewicz ( Dominique Porębska-Quasnik ) http://youtu.be/xHfEEpy2P2o
Wesendonck Lieder ( R. Wagner ) Im Treibhaus http://youtu.be/c91XzWsyRAU
Dola Bolesława Wallek-Walewskiego w wykonaniu Dominique Porębskiej-Quasnik ( 7.09.2014r. Abbatiale de Saint Jouin de Marnes ) http://youtu.be/uSfXtjbfLi8

28 stycznia 2015 roku w Samorządowym Centrum Kultury w Morawicy odbyło się wręczenie nagród Nagród Kultury. Zasłużeni w tej dziedzinie odebrali w/w Nagrodę z rąk Wójta Gminy Morawica Mariana Burasa.

Nagroda Wota Gminy Morawica w zakresie kultury dla Dominique Porębskiej-Quasnik.

Nagroda Wota Gminy Morawica w zakresie kultury dla Dominique Porębskiej-Quasnik.

Imprezę uświetniła obecność Dominique Porębskiej-Quasnik, która po odebraniu Nagrody, również przez wszystkich nominowanych, podziękowała, także w ich imieniu Panu Wójtowi za to zaszczytne wyróżnienie.

Relację z urozystości można odnaleźć w ” Echu Dnia ” z 6 lutego 2015 roku.

Nasza lokalizacja

ul. Bukowa 36, 26-026 Bilcza

Zadzwoń do nas

tel. 793 933 458

Napisz do nas

dporebska.quasnik@gmail.com